Hippische Educatie

Als leren ons grootste goed is, hoe gezegend is dan de onderwijzer?

Context is het beste medium voor kennis.

Leren doen we ons hele leven, dus waarom zouden we het niet leuk maken? Als voormalig docent paardensport, paardenhouderij, dierverzorging en biologie leef ik ervoor om leren echt van waarde te maken voor leerlingen. Zodat zij constant gestimuleerd worden om vérder te denken, nieuwsgierig te zijn en altijd te blijven ontdekkenen vragen. En dat gaat niet alleen op voor vakkennis, maar juist ook voor de ontwikkeling tot professional. Tot volwaardig medewerker, collega, en persoon. Want wij MBO-docenten leren hun leerlingen geen vak, maar een beroep. We lerenhen te functioneren in de maatschappij, en daarin te bloeien. 

Het mogen bijdragen aan die enorme ontwikkeling van jonge mensen zie ik als een groot voorrecht, en om daarnaast de kwaliteit van onderwijs als geheel positief te stimuleren maakt het feest compleet. Het is daarom dat ik mijn invloed niet alleen wil beperken tot de rijbaan, maar juist ook de schoolklas naar de rijbaan toe wil brengen. Van excursies en praktijkopdrachten tot complete leer-werkplekken en stageplaatsen


Mogelijkheden.

Excursies.

Wat is er nu leuker dan het klaslokaal naar buiten verhuizen? RSC Cadans opent graag haar deuren voor schoolexcursies. In overleg met u als organisator maken we een passend programma, dat aangepast wordt op uw leerdoelen. Zo zorgen we er samen met u voor dat de leerlingen niet alleen een leerzame, maar vooral ook onvergetelijke dag beleven.

Let op! Uit veiligheidsoverwegingen hanteren wij een minimumleeftijd van 
6 jaar.

Praktijkopdrachten.

Verschillende (groene) opleidingen werken tegenwoordig veelvuldig met praktijkopdrachten, waarbij de leerlingen moeten toepassen wat ze in het klaslokaal opsteken. RSC Cadans draagt graag  bij aan hun leerproces, en biedt de mogelijkheid om hun competenties in het praktijkveld te helpen ontwikkelen. Inspiratie? Neem gerust contact op. 

Stageplaatsen.

Hoe mooi is het als je voor je diploma al échte ervaring op kan doen in het werkveld? Op RSC Cadans is met regelmaat ruimte voor stagiairs. Onder professionele begeleiding met ervaring in het onderwijs helpen wij stagiairs écht groeien. Niet alleen als professional in zijn vakgebied, maar ook als persoon. 

Leer/werkplekken.

Ben jij docent en/of professional in de paardenwereld? Geef je praktische en/of theoretische cursussen, of zoek je een plaats om jouw specialistische vak op een centraal punt in de markt uit te oefenen? Onze accommodatie is jouw toneel! We stellen graag onze rijbanen, poetsplaatsen, boxen en zelfs oefenpaarden ter beschikking om jouw cursisten of klanten de beste ervaring te bieden.